KURSSIT

Yleinen kurssi: 27-28.5.2015, Technopolis Ruoholahti, Helsinki: 1.Riskianalyysi, 2.FMEA-analyysi (1&2 yhdessä tai erikseen), Ohjelma.

Kurssien kesto harjoituksineen ja ryhmätöineen 1-2 pv. Kursseja voidaan pitää myös 0.5 pv 'tietoiskuina' (esim uudet standardit), jolloin osallistuminen oman työn ohessa on helppoa. Laadimme kurssimateriaaleja myös oppilaitoksille (AMK, yliopistot). Lisätietoja: info(a)reliabilityacademy.fi . 


YRITYSKURSSIT (yksityisiä): 

Luotettavuustestaus, kiihdytetyt testit (1 pv)

FMEA - Vika- ja vaikutusanalyysi. FMEAn sujuva suoritus, FMEAn eri tyypit ja sovellukset  (1 pv).

Luotettavuustekniikan perusteet - luotettavuustekniikan termit ja käsitteet, laskenta, järjestelmien luotettavuus. Elektroniikan luotettavuusmenettelyt. Luotettavuuden hallinta projektissa. Harjoituksia ja ryhmätöitä (2 pv). Lyhyt kurssi (1 pv)

Risk Management Systems - Basic Blocks. Tuotelaadun hallinta vaativille tuotteille. Riskienhallintajärjestelmän perusosat (2 pv).

Tietoisku: EN 61508 -standardi. Toiminnallinen turvallisuus (0.5 - 1 pv).

Streamlined RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (1-2 pv).

KURSSEJA: (kurssilista: fi, en)

1. RISKIEN HALLINTA:  

Rm1. Risk Management System - Basic blocks. Tuotelaadun hallinta vaativille tuotteille 

- Riskienhallintajärjestelmän perusosat. Riskien ja luotettavuuden hallinta, käytännön menettelytavat ja vaiheistus projektissa, jossa lopputuotteen epäluotettavuuden hinta on korkea (2 pv).

Rm2. EN 61508 -tietoisku: Toiminnallinen turvallisuus

- EN 61508:n vaatimukset, tulkinta ja toimenpiteet. Arkkitehtuuri, SIL tasot ja turvalaitteen luotettavuusvaatimukset. Dokumentointi ja käytännön sertifiointivaatimukset (0.5-1 pv).

Rm3. EN 13849 -tietoisku: Koneturvallisuus ja ohj.järjestelmät

- EN 13849:n vaatimukset, tulkinta ja toimenpiteet. PL/SIL tasot ja turvalaitteen luotettavuusvaatimukset. Dokumentointi ja käytännön sertifiointivaatimukset (0.5-1 pv).  

 

2. LUOTETTAVUUSTEKNIIKKA:

R1. Luotettavuustekniikan perusteet

- luotettavuustekniikan termit ja käsitteet, laskenta, järjestelmien luotettavuus. Elektroniikan luotettavuusmenettelyt. Luotettavuuden hallinta projektissa. Harjoituksia ja ryhmätöitä (2 pv tai 1 pv).

R2. FMEA - Vika- ja vaikutusanalyysi

- FMEA:n perusteet, FMEA:n eri lajit ja valinta. Parhaat menetelyt analyysin käytännön suorittamiseksi ja dokumentoinniksi. Harjoituksia, ryhmätöitä (1 pv).

R3. Luotettavuustestaus - kiihdytetyt testit

- Luotettavuustestauksen menetelmät, testistrategiat, testin valinta. Kurssi keskittyy nopeutettuihin testeihin HALT, HASS jne (1 pv).

R5. Streamlined RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito. RCM proseduurit käyttäen MS Office työkaluja. Tee RCM järkevästi niin organisaatiosi kiittää sinua. (1-2 pv).

R6. Riskianalyysit prosessiteollisuudessa - Hazop

- Organisointi, kohteen rajaus, riskianalyysinä Hazop eli poikkeamatarkastelu, miten se tehdään. (2 pv).


3. LAATUTEKNIIKKA:  

Q1. Johtamisjärjestelmät ja laatu

- Päivä 1: Laatu/ ympäristö/ ttt-järjestelmien periaatteet, sertifiointi, integroitu järjestelmä. Päivä 2: Sisäiset laatuauditoinnit: toiminnan jatkuva kehittäminen, auditoinnin perusteet ja prosessi, sisäinen auditointi valitulle kohdeyrityksen prosessille, TENTTI (1 pv).

Lisätietoja: info(a)reliabilityacademy.fi .

Palaute, ehdotukset - Comments and suggestions.