DOKUMENTTEJA ja ARTIKKELEITA - lataa uusin: R220A (artikkeli). RM112 upd.

--------------------------------------------

1.Riskienhallinta:

RM100. Riskienhallinnan termit ja käsitteet, 1s.

RM110. Riskianalyysi: periaate ja kattavuus, 2s.

RM111. Riskianalyysi: riskin suuruus ja riskipolitiikka, 2s.

RM112. Riskianalyysi: riskitaso, ALARP, SIL ja riskin vähennys turvalaitteella, 1s.

RM120A. Riskianalyysit teknologiatuotteen hallinnassa ja lanseerauksessa, 3s. (artikkeli Kunnossapito-lehdessä nr 2-2007).

RM130. Tuotteenvarmistus (PA - Product Assurance), määritelmä, 1s.

RM131. Projektin 'Terveyskatselmus', 2s.

-------------------------------------------------

2.Luotettavuustekniikka:

R200. Luotettavuus ja suorituskyky, 1s.

R210. Kustannukset (LCC) ja luotettavuus, 1s.

R211. Kuinka optimoida järjestelmän käytettävyyttä, 5s.

R220A. Artikkeli 'RAM-analyysi, käytännön näkökulmia' on julkaistu Promaint-lehdessä nr 5-2010. Artikkelissa annetaan käytännöllisiä ohjeita ja kuvataan myös RAM-analyysin mahdollisia puutteita, jotka on otettava huomioon RAM-analyysin tuloksia tulkittaessa.

R221. Kunnossapito. MTTR (Mean Time To Restore - Palautusaika), määritelmä. 1s.

R230. Esimerkkejä komponenttien geneerisistä vikamoodeista elektroniikassa. 1s.

(c) Luotettavuusakatemia, ellei toisin mainita. Mainitse lähde.

----------------------------------------------------