Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta

Riskianalyysit ja luotettavuustekniikka ovat olennainen osa teknistä suunnittelua ja tuotekehitystä. Järjestämme aiheesta sekä yleisiä että yrityskursseja. Kurssit joko suomeksi tai englanniksi tarpeen mukaan.

Riskianalyysikursseja (kysy lisää):

 • 1d course: Functional Safety as in EN 61508 (company specific)
 • 3d course: Reliability Engineering Basics, Risk Analysis, FMEA (company specific)

Aiempia kursseja:

 • 1d course: Functional Safety as in EN 61508 (company specific, private) May 12, 2016 in Vantaa (Helsinki)
 • 3d course: Reliability Engineering Basics and Risk Analysis, (company specific, private) Apr 20-22, 2016 in Vantaa (Helsinki)
 • Risk Analysis, HAZOP, SIL and LOPA, and FMEA course in Helsinki, January 20 - 22, 2016: Jan. 20: Risk Analysis, Jan. 21: HAZOP, SIL and LOPA; Jan. 22: FMEA-Analysis.
 • Kurssi 05.2015. 1.Riskianalyysi, 2.FMEA-analyysi. Helsinki, Technopolis Ruoholahti (OHJELMA).
 • Kurssi 10.2014, Espoo (Innopoli 2): 1.Luotettavuustekniikan perusteet, 2.FMEA-analyysi (ohjelma)
 • Riskianalyysin perusteet, 1pv: termit, käsitteet, riskianalyysimenetelmät, riskin suuruuden laskenta, riskianalyysin kattavuus. Hazop, SIL, LOPA.
 • Luotettavuustekniikan perusteet: käsitteet, laskenta, soveltaminen (esim 2pv kurssi tai 1pv kurssi)
 • FMEA-analyysi: kuinka sovellan soveltaminen eri teknologioihin, tehokas suoritus ja raportointi: Design-, Prosessi-, Komponentti-, Toiminnallinen- ja sw-FMEA (esite, FMEA-kurssi).
 • Riskienhallinta: Risk Management -menettelyt ja työkalut vaativassa tuotesuunnittelussa. Luotettavuustekniikat osana tuotekehitystä.
 • Elektroniikan luotettavuus: vikamoodit, vika-analyysi, MTBF-laskenta, FMEDA. Luotettavuustestaus (esite, l.testaus)
 • Käyttövarmuus: RAM-mallit, RCM ja LCC. Epäkäytettävyyden laskenta, vikakustannukset (ennuste)

Kohderyhmä: esim tuotekehitys-, luotettavuus- ja laatuinsinöörit, tekniset johtajat, riskienhallintapäälliköt. Kesto 1-3 pv, sis. luennot, harjoitukset ja ryhmätöitä. Kouluttajamme ovat kokeneita luotettavuus- ja riskianalyysikonsultteja. Osallistujien lkm 4-30 henkilöä. Luettelossa on myös kurssien vaihtoehtoisia toteutustapoja. Teemme koulutuspaketteja myös yliopistoille ja korkeakouluille. Pyydä lisätietoja: info(at)luotettavuusakatemia.fi.

Tausta: LUOTETTAVUUSAKATEMIA on itsenäinen kouluttaja, joka on perustettu v.2008. Haluamme jakaa kymmenien vuosien konsultointikokemuksemme yritysten ja korkeakoulujen käyttöön. Näillä sivuilla käsitellään myös puolueettomasti riskienhallinnan ajankohtaisiia aiheita, uutisia ja tuotteiden luotettavuusongelma.