Valmiita kursseja oppilaitoksille 2012-

Tarjoamme kätevän ja edullisen mahdollisuuden täydentää korkeakoulujen opetusohjelmia. Oppilaitos voi myös järjestää erikseen kursseja potentiaalisille yrityskumppaneille esim tutkimusprojekteissa.

Luotettavuustekniikka on olennainen osa nykyaikaista tuotekehitystä jo kaikilla tekniikan aloilla. Yrityskursseillemme on vuosien varrella osallistunut satoja insinöörejä teknologiayrityksistä. Tarjoamme oppilaitosten opetusohjelmaan valmiita kursseja seuraavasti:

  1. Yksittäisiä 2-5 pv kurssit: luennot, harjoitukset, luentokansiot  esim suosittu Luotettavuustekniikan peruskurssi: termit, menetelmät, soveltaminen, laskuesimerkit, ryhmätyöt
  2. Opinto-ohjelmat, à 5-10 koulutusmodulia
  3. Lisenssin Luotettavuusakatemian kurssimateriaaleihin ja harjoitustehtäviin. 

Valinnaiset koulutusmodulit kattavat seuraavat aiheet (ks myös kurssilista):

  • Luotettavuustekniikan peruskurssi: termit, menetelmät, soveltaminen, laskuesimerkit, ryhmätyöt
  • Luotettavuussuunnittelu osana tuotekehitystä
  • Elektroniikan luotettavuusmenetelmät, luotettavuustestaus, kiihdytetyt testit
  • Käyttövarmuusanalyysi eli RAM. RCM ja LCC.
  • Koneturvallisuus: standardit, dokumentaatio, tarvittavat analyysit
  • Riskienhallintajärjestelmän perusosat vaativille järjestelmille

Akatemian opettajat ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita. Konsultoinnin lisäksi he ovat toimineet myös tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa.   

Ota yhteyttä Luotettavuusakatemiaan!